Projekt dotyczy rozwoju w Przedsiębiorstwie Elektroenergetycznym ELSKRIP Janusz Skrzypczak, poprzez wdrożenie innowacyjności nietechnologicznej, produktowej i procesowej. W tym celu niezbędne są następujące inwestycje:

1. Zakup minikoparki - innowacyjna minikoparka potrzebna do prac ziemnych przy wykopach do prac instalacyjnych

2. Zakup urządzenia do przewiertów sterowanych - Innowacyjna maszyna do horyzontalnych przewiertów sterowanych

3. Zakup laptopa - laptop niezbędny do obsługi oprogramowania

4. Zakup oprogramowania - Specjalistyczne oprogramowanie służyć będzie do tworzenia dokumentacji z pomiarów elektrycznych


Przedsiębiorstwo Elektroenergetyczne ELSKRIP Janusz Skrzypczak

  64-100 Leszno
ul. Francuska 59
tel. 609 04 11 00
email: elskrip@wp.pl
NIP: 697-219-26-80
siedziba:
64-100 Leszno
ul. Irlandzka 73